پرستاری از سالمند سالمندی دوره‌ای از زندگی است که فرد نیاز به توجه بیشتری دارد. در این دوره ممکن است عملکرد فیزیکی بدن دچار مشکل شده و فرد نیازمند کمک باشد. اگر به نیازهای کهن سالان به خوبی توجه و برطرف شود چه بسا سالمند زندگی شاد و سلامتی را تجربه خواهد کرد. این مهم در صورتی امکان پذیر خواهد بود که پرستار سالمند حضور داشته باشد و تمام حواس خود را معطوف زندگی وی کرده و به خوراک، تحرک ، دارو و … توجه کند.  خوب است بدانید...

ادامه مطلب